Pirkimo sąlygos ir taisyklės

date_range Published on Last updated
Online - Imperium.lt https://online.imperium.lt/wp-content/uploads/2020/04/logo.png

I. Bendrosios nuostatos
1.1 Šios Mokymų pirkimo–pardavimo elektroninėje parduotuvėje VšĮ „Šokių studija Imperium“ taisyklės (toliau – Taisyklės) reglamentuoja mokymų dalyvio (dalyvių), mokymų organizatoriaus, mokymų užsakovo (užsakovų) tarpusavio teisinius santykius mokymų organizatoriui organizuojant ir teikiant mokymų paslaugas. Taisyklės privalomos su mokymų paslaugų organizavimu ir teikimu susijusioms šalims (Taisyklių 1.2 punktas).
1.2 Taisyklėse vartojamos sąvokos:
1.2.1. Mokymų dalyvis (toliau – Dalyvis) – fizinis arba juridinis asmuo, užsiregistravęs į online organizuojamus mokymus.
1.2.2. Mokymų organizatorius (toliau – Organizatorius) – VšĮ „Šokių studija Imperium“
1.3. Mokymai vyksta internetinėje svetainėje www.imperium.lt nuotoliniu būdu.
1.4. Mokymai gali būti organizuojami ir ne nuotoliniu būdu. Jeigu mokymai grupėms vyksta Užsakovo patalpose, už mokymo erdvių pritaikymą mokymams yra atsakingas Užsakovas.
1.5. Mokymus veda kvalifikuoti, savo srities (specialybės) specialistai – treneriai.

II. Mokymai, jų kainos, akcijos, naujienlaiškis
2.1. Pavieniams asmenims siūlomų mokymų kainos skelbimuose nurodomos pateikiant kainą vienam asmeniui su PVM. Konkrečius pasiūlymus dėl mokymų ir jų kainų pateikia Organizatorius.
2.2. Į skelbiamą mokymų kainą įskaičiuota mokymų medžiaga.
2.3. Organizatorius savo nuožiūra gali inicijuoti įvairias akcijas, nuolaidas mokymams. Organizatorius turi teisę vienašališkai, be atskiro įspėjimo, pakeisti akcijų sąlygas, taip pat jas panaikinti. Bet koks akcijų sąlygų ir tvarkos pakeitimas ar panaikinimas įsigalioja nuo paskelbimo apie pakeitimus momento ir atgal netaikomas.

III. Registracija į mokymus
3.1. Registracija į mokymus vykdoma užpildant registracijos paraiškos formą interneto svetainėje  www.imperium.lt
3.2. Mokymuose norintis dalyvauti asmuo privalo užsiregistruoti, pateikdamas tikslius duomenis apie save arba kitus registruojamus asmenis bei patvirtindamas savo susipažinimą bei sutikimą su Taisyklėmis ir organizacijoje galiojančia privatumo politika. Šių reikalavimų nesilaikantys asmenys dalyvauti mokymuose neregistruojami.
3.3. Dalyvauti mokymuose užsiregistravęs (Taisyklių 3.1 punktas) bei apmokėjimą už dalyvavimą mokymuose atlikęs asmuo laikomas Dalyviu.
3.4. Jeigu asmuo sužino apie mokymus pasibaigus paskelbtai registracijos datai ir nori prisijungti prie grupės, dėl dalyvavimo konkrečiuose mokymuose ir apmokėjimo sąlygų būtina susisiekti su Organizatoriumi interneto svetainėje  www.imperium.lt  nurodytais kontaktais.
3.5. Apie tai, kad asmuo yra užsiregistravęs dalyvauti mokymuose, Organizatorius turi teisę Dalyviams priminti jų nurodytais elektroninio pašto adresais ir (ar) telefono numeriais.
3.6. Klausimus Organizatoriui Dalyviai gali pateikti el. pašto adresu
imperiumsokiustudija@gmail.com arba kitais interneto puslapyje  www.imperium.lt nurodytais kontaktais.

IV. Apmokėjimo sąlygos, dalyvavimo patvirtinimas, nuolaidos
4.1. Mokymus interneto svetainėje  www.imperium.lt  galima įsigyti pasirenkant krepšelio apmokėjimą per el. bankininkystę.
4.2. Mokymų interneto svetainėje  www.imperium.lt  įdiegta Paysera įmokų surinkimo sistema. Visi asmenys, atlikę apmokėjimą per pasirinktą banką, jų nurodytu el. pašto adresu gauna Paysera mokėjimo patvirtinimą. Asmenims, kurie patvirtino sąskaitos išrašymo poreikį, pagal registracijos metu nurodytus duomenis yra automatiškai sugeneruojama ir nurodytu el. paštu išsiunčiama PVM sąskaita-faktūra. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos Pridėtinės vertės įstatymo 22 str. 1 punktu už studijas aukštosiose mokyklose PVM tarifas mokymams nėra taikomas.
4.3. Pasirinkus atsiskaitymą ,,bankiniu pavedimu“, pagal nurodytus rekvizitus automatiškai sugeneruojama išankstinė sąskaita(išsiunčiama el. paštu, taip pat ją galima atsisiųsti nedelsiant interneto svetainėje www.imperium.lt). Sąskaitą privaloma apmokėti per sąskaitoje nurodytą laiką. Apmokėjus išankstinę sąskaitą, Organizatorius Dalyviui į jo nurodytą el. pašto adresą atsiunčia PVM sąskaitą-faktūrą.
4.4. Už mokymus sumokėjęs Dalyvis užsitikrina vietą mokymuose. Laiku neapmokėjus pateiktos sąskaitos, Organizatorius pasilieka teisę į pretendento vietą priimti kitą už mokymus sumokėjusį asmenį.
4.6. Jeigu mokymų reklamoje skelbiama, kad jiems taikoma nuolaida, asmuo įsigydamas mokymus pastabų laukelyje privalo įvesti viešai skelbiamą nuolaidos kodą.

V. Mokymų medžiaga, anketavimas
5.1. Po kiekvienų mokymų Dalyvių gali būti prašoma užpildyti anoniminę mokymų vertinimo anketą, kurioje prašoma įvertinti mokymų programą, mokymo paslaugų kokybę, taip pat nurodyti kitus mokymų privalumus ir trūkumus.
5.2. Mokymų metu Dalyviams perduota mokymų medžiaga yra saugoma autorių teisių. Jos kopijavimas ir platinimas yra draudžiamas

VI. Mokymų programos ir datos keitimas
6.1. Tais atvejais, kai treneris dėl nenumatytų priežasčių negali vesti mokymų ar esant kitoms objektyvioms priežastims, Organizatorius pasilieka teisę keisti mokymų datą, iš anksto apie tai informuodamas Dalyvius.
6.2. Organizatorius taip pat pasilieka teisę atšaukti arba atidėti mokymus dėl priežasčių, nepriklausančių nuo Organizatoriaus. Kai mokymai yra atšaukiami, Organizatorius Dalyviams grąžina visą už mokymus sumokėtą sumą.
6.3. Organizatorius turi teisę daryti mokymų programos pakeitimus bei keisti trenerį.
6.4. Dalyvis, nesutinkantis su mokymų programos, lektoriaus ir/ar datos pakeitimais, turi teisę atšaukti savo registraciją į mokymus ir prašyti iš Organizatoriaus grąžinti už mokymus sumokėtą sumą.
6.5. Apie visus pakeitimus Organizatorius informuoja Dalyvius jų nurodytais elektroninių paštų adresais, skubiu atveju – ir telefonų numeriais.

VII. Asmens duomenų apsauga ir tvarkymas
7.1. Tvarkydamas asmens duomenis organizacija vadovaujasi teisės aktais, reglamentuojančiais asmens duomenų apsaugą.
7.2. Organizacija užtikrina, kad asmens duomenys būtų kaupiami, saugomi ir tvarkomi laikantis asmens duomenų apsaugos principų.

Scroll to top vertical_align_top